Zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v tomto roku boli vôbec prvými voľbami, na ktoré sa vzťahoval zákaz zverejňovania volebných prieskumov.

Pokračovať

K zjednocovaniu právnych názorov plénom ÚS SR

Ambíciou predkladaného článku je priblížiť niektoré otázky, ktoré zjednocovanie právnych názorov plénom ústavného súdu prináša.

Pokračovať

Výsluch svedka v trestnom konaní

Výsluch svedka (rovnako tak i obvineného) patrí k historicky najstarším a najpočetnejším dôkazným prostriedkom používaným v trestnom konaní.

Pokračovať

Už roky poskytujem profesionálne a spoľahlivé komplexné právne služby vo všetkých právnych oblastiach, najmä však:

  • zastupujeme klientov v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach
  • poskytujeme právnu pomoc v oblasti rodinnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahov
  • vymáhame pohľadávky a spravujeme obchodné spoločnosti
  • zastupujeme klientov v konaní pred ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva
  • vyhotovujeme zmluvy a iné právne listiny
  • zastupujeme klientov v dedičskom konaní
  • poskytujeme obhajobu v trestnom konaní

Pokračovať